سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
۳۴ روشی را که قبل از صندلی الکتریکی برای اعدام استفاده می‌شدند، بدانید.
۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۸
۰
 قبل از اینکه صندلی الکتریکی در نیویورک مورد کار مجریان قانون و جلادان قرار بگیرد، برخی از محققان موظف به این شدند که روش‌های مختلفی را که برای شکنجه و اعدام در کشورها استفاده می‌شد، شناسایی کنند.

این تحقیق درباره روش‌های اعدام تا قبل از سال ۱۸۸۷، توسط چندین محقق آمریکایی انجام شد تا مؤثرترین روش‌ها در اعدام شناسایی شوند که دست آخر در قالب گزارشی که گزارش گِری نام داشت، به چاپ رسید.

گفتنی است؛ این گزارش به نام البریج گری که در نوشتن آن زحمات زیادی کشیده بود، گذاشته شد و بعدها این گزارش به نام کمیسیون هم شناخته شد.

رها کردن مجرم در انظار عمومی تا سر حد مرگ که بیشتر در موارد دینی مورد استفاده قرار می‌گرفت
بریدن سر
پوست کندن
شلیک از داخل توپ
جوشاندن
سوزاندن
زنده به گور کردن
شکاندن استخوان‌ها زیر چرخ استخوان شکان
به صلیب کشیدن
اعدام گروهی که در زمان امپراطوری رم مورد استفاده بود
نصف کردن
قطع عضو کردن
غرق کردن
کشتن با حیوانات وحشی
با چماق زدن
شلاق زدن
دار زدن

چهار میل کردن
گذاشتن در تابوت میخ‌دار

مسموم کردن
کشیدن
تیراندازی کردن
چاقو زدن
خفه کردن با دستگاه
سنگسار کردن
خفه کردن با خاکستر که ایرانیان از آن استفاده می‌کردند
فشار دادن تا مرگ
له کردن با فیل یا سنگ
گیوتین

خفه کردن با سیم
هاکیری روشی که در آن فرد مجرم خود را با شمشیر می‌کشد و در ژاپن رویج داشت
پرت کردن از صخره
دویدن بین دو ردیف سربازی که به مجرم حمله می‌کنند
در هاون کوبیدن
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2