عکس: این ها مردمان شما هستند سرهنگ؟
پارسینه: معمر قذافی انتقام می گیرد،از تمام هموطنانی که تنها مطالبه شان دولتی بود منتخب و نه حکومتی موروثی
۰۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۵
۰

در انتظار فرار از لیبی

هم گرسنه هم آواره

لیبی بوی خون می دهد

لیبی احیا می شود؟

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2