سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
نوبخت آمارهای جدید از عملکرد دولت ارائه کرد؛
سخنگوی دولت گفت: ۲۸۲ هزار میلیارد تومان از بودجه پیش بینی شده یعنی ۹۶ درصد آن تحقق پیدا کرد و دولت در سال گذشته کسری بودجه نداشت.
۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳
۰
 ۹۶ درصد بودجه دولت در سال ۹۵ محقق شد
 
به گزارش پارسینه، محمد باقر نوبخت در جمع خبرنگاران اظهارداشت: گزارش های مقدماتی که از خزانه ارائه شده است، نشان می دهد که ۲۸۲ هزار میلیارد تومان از بودجه پیش بینی شده یعنی ۹۶ درصد بودجه تحقق پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۵ ، ۲۹۴ هزار میلیارد تومان منابع مصوب داشتیم که ۲۸۲ هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرد.

نوبخت گفت: با توجه به ارقامی که در روزهای پایانی سال ۹۵ اتفاق می افتد ممکن است این آمارها اندکی تغییر کند.

نوبخت گفت: از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده ،۱۵۷ هزار میلیارد تومان باید آن از محل درآمدها کسر می شد که ۱۴۸ هزار میلیارد تومان از این راه محقق شد. این درآمدها شامل درآمدهای نفتی ، درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی و سایر درآمدهاست.

وی ادامه داد: ۹۴ درصد درآمدها محقق شد و سهم مالیات و گمرک ۹۷ درصد تحقق پیدا کرد. سخنگوی دولت گفت: منبع دوم واگذاری دارایی های سرمایه ای و عمدتاً فروش نفت است.

نوبخت افزود: از محل واگذاری های سرمایه ای ۷۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمده شده بود که ۷۴ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۹۴ درصد محقق شد.

نوبخت گفت: منبع سوم درآمدهای دولت واگذاری های دارایی های مالی و انتشار اوراق و اسناد مالی که پیش بینی می شد از این راه ۵۸ هزار میلیارد تومان کسب شود که ۶۰ هزار میلیارد تومان از این راه کسب شد یعنی ۱۰۴ درصد از این راه کسب درآمد داشتیم.

سخنگوی دولت گفت: ۲۸۲ هزار میلیارد تومان وارد خزانه شد و دولت همه این مبلغ وارد شده مصرف کرد به همین جهت سال ۹۵ بدون کسری به پایان رسید.

وی افزود: ۹۶ درصد درآمد داشتیم و همان قدر هم هزینه داشتیم و به همین خاطر کسری بودجه در سال گذشته نداشتیم.

بودجه طرح های عمرانی در سال گذشته  ۷۴ درصد محقق شد

سخنگوی دولت گفت: در بودجه سال ۹۵ باید به طرح های عمرانی ۵۷ هزار میلیارد تومان پرداخت می شد که از این رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد و این یعنی ۷۴ درصد پیش بینی ها محقق شد.

نوبخت افزود: در خصوص مصرف منابع جذب شده برای این منابع سه جای مصرف داریم و از ۲۸۲ هزار میلیارد تومان باید ۲۱۴ هزار میلیارد تومان آن را برای اعتبارات هزینه ای مصرف می کردیم.

وی ادامه داد: از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان ، ۲۰۸ هزار میلیارد تومان آن را که معادل ۹۷ درصد است برای هزینه های جاری مصرف کردیم و از ۵۷ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی ،۴۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۴ درصد پیش بینی ها پرداخت شد که  این رقم عملکرد بی سابقه ای است.

سخنگوی دولت با اشاره به تملک دارایی های مالی گفت: هر ساله مقداری اوراق از طرف دولت منتشر می شود که در سال ۹۵ در قانون پیش بینی شده ۲۳ هزار میلیارد اوراق خریداری شود که ما ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق خریداری کردیم که ۱۸۱ درصد در این زمینه تحقق بودجه داشتیم.

وی افزود: در بودجه سال ۹۵ نسبت به بودجه سال ۹۴ میزان منابعی که به طرح های عمرانی اختصاص یافت بیشتر شده است.

نوبخت گفت: در سال ۹۴ منابع عمومی ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۵ به ۲۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی ۴۰ درصد اعتبارات رشد پیدا کرده است.

وی ادامه داد: هزینه های جاری در سال ۹۴ ، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بود  که در سال ۹۵ این رقم به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسید و هزینه های جاری ۲۱ درصد اضافه شد.

نوبخت ادامه داد: طرح های عمرانی در سال ۹۴ ، ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۵ به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید و ۶۸ درصد رشد را در این زمینه شاهد بودیم.

وی افزود: علت اینکه بسیاری از طرح های عمرانی را افتتاح می کنیم کم کردن هزینه های جاری و هدایت آن به سمت طرح های عمرانی بود.

نوبخت گفت: سال ۹۵ با همه سختی هایی که داشت از نظر ترکیب منابع و مصارف سال بسیار خوبی بود و پیش بینی های دولت به مقدار بسیار زیادی محقق شد.

وی افزود: از سال ۹۲ که دولت بر سر کار آمد تا آخر سال ۹۵ پیش بینی های دولت به مقدار بسیار زیادی محقق شد البته این رقم درصد بسیار کوچکی تغییر داشت که این به خاطر اضافه کردن رقم های جدید از طرف مجلس به بودجه بود و پیش بینی ها با نیم درصد تغییر محقق شد.
 
 ۱۳ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کردیم

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی خود به نظام بانکی پرداخت کرد و همزمان ۲۴ هزار ۲۵۰ میلیارد تومان به سرمایه دولت در بانکهای دولتی اضافه کرد.

نوبخت افزود: دولت برای اینکه بانک ها قدرت بیشتری برای ارائه تسهیلات داشته باشند دو اقدام بسیار مهم را در سال گذشته انجام داد.

وی ادامه داد: در قدم اول ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی خود به نظام بانکی پرداخت کرد و همزمان ۲۴ هزار ۲۵۰ میلیارد تومان به سرمایه دولت در بانکهای دولتی اضافه کرد.

نوبخت افزود: دولت سرمایه ۸ بانک دولتی را اضافه کرد و به نظام بانکی برای ارائه تسهیلات قدرت بیشتری داد.

سخنگوی دولت گفت: دولت در سال گذشته ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کرد، هزار میلیارد تومان به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید، دو هزار ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ها ، ۴۰۰ میلیارد تومان به آموزش عالی ، دو هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش پرداخت کرده است.

نوبخت خاطر نشان کرد: دولت در مجموع ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را در سال گذشته به ارگان های مختلف پرداخت کرده است.


سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2