سکه ثامن
میوه فروش کیسه حاوی گوجه های خوب را با سرعت به زیر گاری دستی خود پرتاب می کند و کیسه حاوی گوجه های گندیده را به مشتری تحویل می دهد.
۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷
۱
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
چشمان تیزبین شما مصر رو دید و ایران رو نمیبیه که چقدر کمفروشی گرونفروشی و تقلب وجود دارد
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن