سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
جوانی در نوشهر با خوردن شیشه جان خود را از دست داد.
۲۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۶
۱
به گزارش رکنا، جوان ۲۵ ساله در نوشهر پس از بلعیدن مواد مخدر از نوع شیشه جان خود را از دست داد.

جنازه به دستور مقام قضائی به سردخانه پزشکی قانونی نوشهر انتقال یافت.
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
مگه شیشه خوردنی است،
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2