در این ویدیو طرز تهیه صندلی سه پایه بتنی و زیبا را خواهید دید. این صندلی ها را به خاطر نوع جنسشان به راحتی میتوانید برای حیاط و بالکنتان استفاده کنید.در واقع به کمک مقداری مخلوط پودر سیمان، ماسه و آب و قالب گرفتن به کمک یک سطل پلاستیکی و همچنین برش دادن سه تکه چوب و انجام تغییراتی به روی این موارد می توان یک صندلی سه پایه بتنی بسیار زیبا ساخت. روش ساخت چنین کاردستی بسیار آسان است.
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۷
در این ویدیو طرز تهیه صندلی سه پایه بتنی و زیبا را خواهید دید. این صندلی ها را به خاطر نوع جنسشان به راحتی میتوانید برای حیاط و بالکنتان استفاده کنید.در واقع به کمک مقداری مخلوط پودر سیمان، ماسه و آب و قالب گرفتن به کمک یک سطل پلاستیکی و همچنین برش دادن سه تکه چوب و انجام تغییراتی به روی این موارد می توان یک صندلی سه پایه بتنی بسیار زیبا ساخت. روش ساخت چنین کاردستی بسیار آسان است.
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۷
۰
صندلی سه پایه

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50