پیشنهاد پارسینه
مترجم کنسولگری آمریکا در شهر آدانای ترکیه روانه زندان شد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۹
۰
وبگاه روزنامه حریت نوشت دادستانی ترکیه در چارچوب پرونده ای مرتبط با "پ. ک .ک" حکم دستگیری "حمزه اولوچای" مترجم کنسولگری آمریکا در آدانا را صادر کرد. 

حمزه اولوچای که از ۲۳ فوریه (پنجم اسفند ) در بازداشت به سر می برد با این حکم روانه زندان شد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو