سکه ثامن
تصاویر زیر آمادگی نیروهای امنیتی و تمامی افراد مسئول در مجلس چین را نشان می دهد که برای برگزاری جلسات مجلس این کشور تلاش می کنند.
۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۲
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن