سکه ثامن
برنامه ای مخصوص گوشیهای اپل طراحی شده تا به افرادی که مشکل بینایی دارند در شناسایی اجسام کمک کند.
۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۳
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن