سکه ثامن
جنگنده پر سر و صدای این روزهای جهان از تمرین نبرد هوایی با از بین بردن 144 هدف و آسیب از 7 هدف سربلند بیرون آمد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن