سکه ثامن
شب گذشته نور عجیبی در شهرهای مختلف کشور دیده شد که ظاهرا سوخت موشک های ناتمام ماهواره ای و یا موشک های دیگر است.
۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۳
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن