سکه ثامن
وراتی بازیکن تیم فوتبال پاریس حرکتی تحقیر آمیز انجام داد که منجر به تذکر جدی داور و دریافت کارت زرد شد.
۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۳
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن