گوناگون

ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی

پارسینه: بانک مرکزی به منظور ايجاد وحدت رويه، شناسايي و ثبت دقيق رويدادهاي مالي و در نتیجه ارتقای شفافيت صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباری، اقدام به اصلاح و بازنگري «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» کرد.
۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۶
۰
به گزارش پارسینه به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن بخشنامه شماره  341690 . 95  مورخ  28 . 10. 1395  به شرح زیر است:


اصلاحيه «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» پس از تصويب در يکهزار و دويست و يازدهمين جلسه مورخ 17‏.9‏.1394 شوراي محترم پول و اعتبار طي بخشنامه شماره 296273‏.94 مورخ 15‏.10‏.1394 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. متعاقب تصويب و ابلاغ دستورالعمل يادشده، ضوابط ناظر بر تعرفه‌هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ‌ـ‌ ريالي نيز بازنگري و پس از تصويب در بيست و سومين جلسه مورخ 2‏.12‏.1394 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي طي بخشنامه شماره 378585‏.94 مورخ 18‏.12‏.1394 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
يکي از حلقه‌هاي متصل به دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي که مي‌تواند در تبيين بهتر و اجراي صحيح و مطلوب‌تر دستورالعمل يادشده مؤثر باشد، عمليات حسابداري مربوط به نحوه ثبت و ضبط رويدادهاي مالي مرتبط با اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي است. بديهي است اين مهم مي‌تواند موجب ايجاد وحدت رويه، شناسايي و ثبت دقيق رويدادهاي مالي مربوط و نهايتاً ارتقاء شفافيت صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباري شود. با عنايت به اصلاح و بازنگري دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در سال گذشته، اصلاح «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» نيز ضروري به نظر می رسید، که اين مهم نيز انجام و پس از طرح و بررسي در بيست و چهارمين جلسه مورخ 14‏.9‏.1395 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي، به شرح پيوست به تصويب رسيد.
بر این اساس دستورالعمل ياد شده مشتمل بر چهار بخش، به شرح زير است:

  • بخش اول: عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب عقد جعاله؛

  • بخش دوم: عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب عقد مرابحه؛

  • بخش سوم: عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب عقد استصناع؛

  • بخش چهارم: عمليات حسابداري تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت‌دار در قالب عقد خريد دين.

در دستورالعمل مزبور تلاش شده است، تمامي رويدادهاي مالي مرتبط با فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي، بالاخص بانک گشايش‌کننده، بانک تأييد‌کننده و بانک تنزيل‌کننده به نحو مطلوبي ملحوظ‌نظر قرار گيرد، لذا آن بانک‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است؛ عمليات حسابداري را وفق مفاد دستورالعمل مذکور، در دفاتر خود اعمال کند.
 
همچنين دستورالعمل يادشده با ضوابط قبلي داراي تفاوت‌هایی است که اهم آن‌ها به شرح زير به استحضار مي‌رسد:

  1. تبيين تفصيلي ثبت‌هاي حسابداري فرآيند گشايش، ابلاغ، اصلاح و ارائه اسناد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي گشايش شده در قالب عقد جعاله در بانک‌هاي ذي‌ربط؛

  2. اعمال تغييرات لازم در خصوص نحوه شناسايي، اندازه‌گيري و ثبت انواع رويدادهاي مالي در خصوص تعرفه‌هاي ناظر بر اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛

  3. اعمال ثبت‌هاي حسابداري وثايق و تضامين گشايش اعتبار ‌اسنادي داخلي ـ ريالي؛

  4. اعمال پاره‌اي اصلاحات ويرايشي و نگارشي.

بديهي است، با عنايت به بخش پاياني دستورالعمل مورد اشاره مبني بر لازم‌الاجراء بودن مفاد آن در خصوص اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي که از تاريخ 15‏‏‏.11‏‏‏. 1394 به بعد گشايش شده‌اند، آن بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهاي (39) و (40) استاندارد حسابداري شماره (6) با عنوان ”گزارش عملکرد مالي"، ثبت‌هاي حسابداري اصلاحي لازم را وفق مفاد دستورالعمل ابلاغي، در دفاتر خود اعمال نمايد.
با عنايت به موارد فوق، ضمن ارسال يک نسخه از «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»، خواهشمند است دستور فرمايند، ضمن تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن، نظارت دقيق گردد. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.

» دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي 10.57 MB -   PDF icon
برچسب ها: بانک مرکزی ، اصلاحیه
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
<