سکه ثامن
مارتین لوترکینگ بعنوان یکی از رهبران بزرگ مبارزه با نژاد پرستی در امریکا محسوب می شود و هرساله مراسم بزرگداشت برای وی انجام می شود.
۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۱
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن