در پدیده‌ای نادر بره‌ای با دو دهان در هیرمند متولد شد.
۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۶
در پدیده‌ای نادر بره‌ای با دو دهان در هیرمند متولد شد.
۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۶
۰
در پدیده‌ای نادر بره‌ای عجیب با دو دهان در روستای نظرشریف شهرستان هیرمند متولد شد.

تولد بره با دو دهان درهیرمند +عکس
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو