رابطه قلیان با رضایت از رابطه جنسی
پارسینه: نتیجه تحقیقی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نشان داد که در خانم هایی که قلیان می کشیدند نسبت به گروهی که قلیان نمی کشیدند نمره رضایت جنسی کمتر بود .
۱۱ دی ۱۳۸۷ - ۱۸:۴۵
۰
نتیجه تحقیقی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نشان داد که با افزایش سن زن و شوهر میانگین نمره رضایت از رابطه جنسی کاهش می یابد .

به گزارش ایونا ، این تحقیق که در نیمه اول سال 7831 باهدف بررسی عدم رضایت از رابطه جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان انجام شده نشان داد رضایت جنسی با سطح تحصیلات ارتباط دارد و در خانم های بیسواد و آنهایی که شوهران بی سواد داشتند میانگین نمره رضایت جنسی کمتر بود .
 


بر اساس این گزارش ، 9/24 درصد از خانم ها از رابطه جنسی خود رضایت نداشتند . در خانم هایی که قلیان می کشیدند نسبت به گروهی که قلیان نمی کشیدند نمره رضایت جنسی کمتر بود همچنین خانم هایی که شوهران سیگاری داشتند از رابطه جنسی خود رضایت کمتری داشتند .
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید