61 درصد كنكوري هاي سال 88 دخترند
پارسینه: بيش از يك ميليون و دويست هزار نفربراي كنكور سال آينده ثبت نام كرده اند كه 61 درصد آنها دختر هستند.
۱۱ دی ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۵
۰
به گزارش اميد، ابراهيم خدايي، معاون سازمان سنجش آموزش كشوربا بيان اينكه 39 درصد داوطلبان ورودبه دانشگاههاي در سال 88 مرد هستند، گفت: بر اين اساس تعداد شركت‌كنندگان دختر نسبت به سال گذشته يك درصد كاهش داشته است.

خدايي افزود: 308 هزار و 875 نفر در گروه آزمايشي رياضي و فني ثبت‌نام كردند كه در اين آمار 42 درصد خانم و 58 درصد را داوطلبان مرد تشكيل مي‌دهند.

وي خاطرنشان كرد: در گروه علوم تجربي نيز 437 هزار و 426 نفر شركت كرده‌اند كه 69 درصد خانم و 31 درصد مردهستند.

خدايي با اشاره به ثبت‌نام 457 هزار و 592 نفر در زير گروه علوم انساني، گفت:‌ 63 درصد شركت‌كنندگان زير گروه علوم انساني داوطلبان زن و 37 درصد آنها داوطلبان مرد هستند.
وي افزود: در گروه آزمايشي هنر نيز 59 هزار و 342 نفر ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد 79 درصد زن و 21 درصد مردهستند.

به گفته وي، در گروه آزمايشي زبانهاي خارجي نيز 76 درصد شركت‌كنندگان زن و 24 درصد مد هستند و در مجموع 126 هزار و480 نفر در اين زير گروه ثبت‌نام كرده‌اند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید