سکه ثامن
در فیلم زیر پدر و پسر فوتبالیستی را مشاهده خواهید کرد که نشان می دهند استعداد در فوتبال امری ذاتی و ژنتیکی است.
۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۹
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن