حسین جابری انصاری تاکید کرد: بدون مبارزه موثر با افراط گرائی و تروریسم امکان حل بحران جاری در منطقه وجود ندارد و بدون راه حل سیاسی مبتنی بر گفت وگو و توافق بین اصحاب وطن واحد پایان دادن به درگیری ها و رویاروئی های موجود هم امکان ندارد.
۰۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۰
۰
جابری انصاری ظهر جمعه بعداز دیدار با « نبیه بری» رئیس مجلس لبنان که با حضور « محمد فتحعلی» سفیر ایران در لبنان برگزار شد، گفت: خوشحالم که در این شرایط حساس داخلی و منطقه ای به لنبان سفر و با آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنا دیدار و گفت وگو کردم.

وی با بیان اینکه « لبنان در دو زمینه اساسی در چند دهه گذشته الگوی قابل استفاده ای برای تمام منطقه و ملت های منطقه ارائه کرده است»، افزود: مقاومت درمقابل اشغالگری خارجی و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و هممچنین همزیستی طوائف ، مذاهب و گروه های سیاسی واجتماعی مختلف در کنار یکدیگر این دو الگوی بسیار مهم هستند.

معاون وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: آقای نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان نماد و حلقه وصل این هر دو الگوی لبنانی است.

جابری انصاری تصریح کرد: سفر من به لبنان در چارچوب یک دیدار منطقه صورت گرفت و براین اساس قبل از لبنان در سوریه با مقامات مختلف این کشور ملاقات کردم.

وی اظهارداشت: شب گذشته هم در کاخ نخست وزیری لبنان با آقای سعد حریری نخست وزیر جدید دیدار و گفت وگو کردم و امروز هم ملاقاتی خوب و بسیار مفید با آقای نبیه بری داشتم.

معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه « ملاقاتی هم با ژنرال « میشل عون» رئیس جمهوری خواهم داشت»، گفت: این سفر درحالی انجام می شود که مجموعه ای از تحولات سیاسی و میدانی در سطح منطقه از جمله در سوریه و لبنان در جریان است.
جابری انصاری افزود:درلبنان بعدازمدت ها اختلاف در باره انتخاب رئیس جمهوری جدید و شکل گیری دولت جدید توافق صورت گرفته و این یک تحول بسیار مثبت است.

وی اظهارداشت: درسوریه هم تحولات مهم سیاسی و میدانی اتفاق افتاده و معرکه حلب درهمین روزها خاتمه پیدا کرده است که موفقیتی بسیار بزرگ در رویاروئی با تروریسم می باشد.
معاون وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: در سطح منطقه ای اجلاس مهم سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در سطح وزیران خارجه در مسکو برگزار شد.

جابری انصاری تاکید کرد:پیام واحدی که از مجموعه این تحولات دریافت می شود این است که راه موثرحل بحران های موجود در منطقه ما راه حل سیاسی و توافقی و در کنار آن ضرورت مبارزه جدی و همه جانبه با تروریسم و افراط گرائی است.

وی تصریح کرد:جمهوری اسلامی ایران دیدگاه روشنی در این زمینه دارد و معتقد است که این دو مسئله باید به موازات هم پیگری شود.
معاون وزیر امور خارجه ایران گفت:بدون مبارزه موثر با افراط گرائی و تروریسم امکان حل بحران جاری در منطقه وجود ندارد و بدون راه حل سیاسی مبتنی بر گفت وگو و توافق بین اصحاب وطن واحد پایان دادن به درگیری ها و رویاروئی های موجود هم امکان ندارد.
جابری انصاری افزود:فرصت دیدار من از سوریه ولبنان فرصتی برای مشورت و رایزنی با مقامات این دو کشور و پیگیری زمینه های این موضوعات مورد اشاره است.

وی تاکید کرد:امیدوارم روزها و ماه های آینده ، ایام بهتری برای دولت ها و ملت های منطقه باشد و با روحی از توافق، تفاهم، هماهنگی و گفت وگو مسائل و اختلاف های موجود در سطح منطقه در مسیرحل سیاسی قرار بگیرد.

حسین جابری انصاری تاکید کرد: بدون مبارزه موثر با افراط گرائی و تروریسم امکان حل بحران جاری در منطقه وجود ندارد و بدون راه حل سیاسی مبتنی بر گفت وگو و توافق بین اصحاب وطن واحد پایان دادن به درگیری ها و رویاروئی های موجود هم امکان ندارد.
جابری انصاری ظهر جمعه بعداز دیدار با « نبیه بری» رئیس مجلس لبنان که با حضور « محمد فتحعلی» سفیر ایران در لبنان برگزار شد، گفت: خوشحالم که در این شرایط حساس داخلی و منطقه ای به لنبان سفر و با آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنا دیدار و گفت وگو کردم.

وی با بیان اینکه « لبنان در دو زمینه اساسی در چند دهه گذشته الگوی قابل استفاده ای برای تمام منطقه و ملت های منطقه ارائه کرده است»، افزود: مقاومت درمقابل اشغالگری خارجی و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و هممچنین همزیستی طوائف ، مذاهب و گروه های سیاسی واجتماعی مختلف در کنار یکدیگر این دو الگوی بسیار مهم هستند.

معاون وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: آقای نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان نماد و حلقه وصل این هر دو الگوی لبنانی است.

جابری انصاری تصریح کرد: سفر من به لبنان در چارچوب یک دیدار منطقه صورت گرفت و براین اساس قبل از لبنان در سوریه با مقامات مختلف این کشور ملاقات کردم.

وی اظهارداشت: شب گذشته هم در کاخ نخست وزیری لبنان با آقای سعد حریری نخست وزیر جدید دیدار و گفت وگو کردم و امروز هم ملاقاتی خوب و بسیار مفید با آقای نبیه بری داشتم.

معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه « ملاقاتی هم با ژنرال « میشل عون» رئیس جمهوری خواهم داشت»، گفت: این سفر درحالی انجام می شود که مجموعه ای از تحولات سیاسی و میدانی در سطح منطقه از جمله در سوریه و لبنان در جریان است.
جابری انصاری افزود:درلبنان بعدازمدت ها اختلاف در باره انتخاب رئیس جمهوری جدید و شکل گیری دولت جدید توافق صورت گرفته و این یک تحول بسیار مثبت است.

وی اظهارداشت: درسوریه هم تحولات مهم سیاسی و میدانی اتفاق افتاده و معرکه حلب درهمین روزها خاتمه پیدا کرده است که موفقیتی بسیار بزرگ در رویاروئی با تروریسم می باشد.
معاون وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: در سطح منطقه ای اجلاس مهم سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در سطح وزیران خارجه در مسکو برگزار شد.

جابری انصاری تاکید کرد:پیام واحدی که از مجموعه این تحولات دریافت می شود این است که راه موثرحل بحران های موجود در منطقه ما راه حل سیاسی و توافقی و در کنار آن ضرورت مبارزه جدی و همه جانبه با تروریسم و افراط گرائی است.

وی تصریح کرد:جمهوری اسلامی ایران دیدگاه روشنی در این زمینه دارد و معتقد است که این دو مسئله باید به موازات هم پیگری شود.
معاون وزیر امور خارجه ایران گفت:بدون مبارزه موثر با افراط گرائی و تروریسم امکان حل بحران جاری در منطقه وجود ندارد و بدون راه حل سیاسی مبتنی بر گفت وگو و توافق بین اصحاب وطن واحد پایان دادن به درگیری ها و رویاروئی های موجود هم امکان ندارد.
جابری انصاری افزود:فرصت دیدار من از سوریه ولبنان فرصتی برای مشورت و رایزنی با مقامات این دو کشور و پیگیری زمینه های این موضوعات مورد اشاره است.

وی تاکید کرد:امیدوارم روزها و ماه های آینده ، ایام بهتری برای دولت ها و ملت های منطقه باشد و با روحی از توافق، تفاهم، هماهنگی و گفت وگو مسائل و اختلاف های موجود در سطح منطقه در مسیرحل سیاسی قرار بگیرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}