زمـــيــــن در خـــطــــــــــر
۱۱ دی ۱۳۸۷ - ۱۲:۳۹
۰

ژوليا مارتون – لوفوغ در بيانيه‌اي كه از سوي اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت اعلام كرد، سال 2009 ميلادي، سال «زمين در خطر!» ناميده شده است.
به نقل از IUCN ، سال 2008 ميلادي سالي پر از چالش‌هاي زيستي – اجتماعي و اقتصادي براي كل جهان بود؛ چرا كه مسئله بحران اقتصادي كه تقريبا سراسر جهان را با خود درگير كرد، بر محيط زيست كشورها نيز تاثير مخربي گذاشت. بطوريكه ژوليا مارتون – لوفوغ دبيركل اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت در بيانيه‌اي اعلام كرد كه بر اثر تخريب منابع طبيعي شامل جنگل‌ها، مراتع، درياها و كوهستان‌ها، سال 2009 ميلادي «زمين در خطر!» نام گذاري شد.
اين در حاليست كه در كنفرانس محيط زيست كه توسط اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت در بارسلوناي اسپانيا برگزار شد، مشخص شد كه كشورهاي جهان، «فقير و غني» و «توسعه يافته و در حال توسعه» بايد براي نجات كره زمين، حيات وحش و محيط زيست آن تلاش كنند.
ژوليا مارتون – لوفوغ در ادامه افزود: بر اثر بروز بحران اقتصادي كه اكثر كشورهاي جهان را درگير كرد، دولت‌ها براي ادامه بقاي خود و مردمانشان از منابع طبيعي استفاه كرده و روز به روز هم بر گرماي زمين افزودند و هم منابع طبيعي و مراتع و جنگل‌ها را رو به نابودي كشاندند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید