فیلم/ صحبت های کری در مورد سردار سلیمانی
پارسینه: فیلم صحبت های جنجالی جان کری درباره سردار سلیمانی را مشاهده خواهید کرد.
۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱
۰