پیشنهاد پارسینه
بانک مرکزی قیمت انواع ارز دولتی را در روز چهارشنبه (هفدهم آذر ماه) منتشر کرد.
۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۹
۰
به گزارش خبرنگار پارسینه، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه اعلام کرد.


نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی چهارشنبه
نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی چهارشنبه

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو