پیشنهاد پارسینه
احتمال محکومیت رونالدو به ۶ سال زندان وجود دارد.
۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۷
۰
رونالدو اخیرا به فرار مالیاتی متهم شده و یك سایت مدعی شده كه این بازیكن ۱۵۰ میلیون یورو فرار مالیاتی دارد. خوسه ماریا مویندو دبیرکل Gestha در این رابطه در برنامه ال‌مون گفت: ممکن است رونالدو به ۶ سال زندان محکوم شود. اطلاعات موجود درباره رونالدو نشان می‌دهد که ممکن است او بیش از ۱۶۰ میلیون یورو فرار مالیاتی داشته باشد.

خوسه مدعی شده كه با یك جرم سنگین روبرو هستند چراكه كمترین جریمه برای هر سال فرار مالیایت، دو سال زندان است. 

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو