پیشنهاد پارسینه
در اجرای سیاست های نوین بانک کشاورزی در بخش سرمایه انسانی و به منظور ارج گذاری به کارکنان بخش خصوصی، در اقدامی متفاوت با سال های گذشته در حوزه بهداشت و سلامت نسبت به بررسی های دوره ای کارکنان اعم از رسمی، قراردادی و بخش خصوصی به صورت یکسان اقدام شد.
۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۴
۰

در اجرای سیاست های نوین بانک کشاورزی در بخش سرمایه انسانی و به منظور ارج گذاری به کارکنان بخش خصوصی، در اقدامی متفاوت با سال های گذشته در حوزه بهداشت و سلامت نسبت به بررسی های دوره ای کارکنان اعم از رسمی، قراردادی و بخش خصوصی به صورت یکسان اقدام شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، مرحله اول چکاپ تندرستی کارکنان این بانک روز شنبه 13 آذر آغاز شد و تمام کارکنان اعم از رسمی، قراردادی و بخش خصوصی تحت پوشش این اقدام قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، اجرای دیدگاه های دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش مدیریت منابع انسانی و سیاست های نوین حوزه سرمایه انسانی به تحولاتی در این حوزه منجر شده است که توجه یکسان به تندرستی و سلامت کارکنان بانک از جمله این اقدامات است.


50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو