پیشنهاد پارسینه
موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص عضویت در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های خاص با مصوبه مجلس اصلاح شد.
۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۹
۰
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار قرار داشت که نمایندگان با تبصره ۳ آن به این شکل موافقت کردند که امتیازبندی و تعیین اعضای هر کمیسیون به ترتیب از کمیسیون‌هایی که بیشترین متقاضی را دارد انجام می‌شود و پس از تکمیل اعضای کمیسیون‌های مذکور نمایندگان بازمانده از اولویت اول انتخابی خود با متقاضیان اولویت اول کمیسیون بعدی امتیازبندی و تعیین کمیسیون می‌شوند.

همچنین بر اساس تبصره چهار، نمایندگانی که در هیچ یک از اولویت‌های خود برای عضویت در کمیسیون‌ها انتخاب نشده‌اند موظف‌اند از دیگر کمیسیون‌های تشکیل شده دو اولویت دیگر را تعیین کنند.

بر اساس ماده ۴۲ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز مجلس دارای کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های خاص با محدوده وظایف مشخص به ترتیب مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس است و تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است و تعداد اعضای کمیسیون‌های خاص نیز طبق آیین‌نامه داخلی تعیین می‌شود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو