پیشنهاد پارسینه
یکی از اسطوره های باشگاه تاج اهواز درگذشت.
۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۸
۰
به گزارش کاپ، حسین کمایی که یکی از اسطوره های باشگاه تاج اهواز محسوب می شود،و در ماههای گذشته در بستری بیماری به سر می برد دارفانی را وداع گفت.

حسین کمایی ، علم ، شاه مراد شکر خدایی ، مثلث خط آتش تاج اهواز بودند که به سه تفنگ دار مشهور بودند.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو