پیشنهاد پارسینه
محمدباقر نوبخت سختگوی دولت روز دوشنبه در نشست خبری به سئوالات خبرنگاران درباره لایجه بودجه سال آینده پاسخ داد.
۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۱
۰
نشست خبری سخنگوی دولت

نشست خبری سخنگوی دولت


نشست خبری سخنگوی دولت

نشست خبری سخنگوی دولت


نشست خبری سخنگوی دولت

روایت نوبخت از جزئیات بودجه ۹۶
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو