پیشنهاد پارسینه
گونه جدیدی از ماهی های غول پیکر که اکسیژن تنفس می کنند کشف شده است.
۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۲
۰
این گونه جدید از خانواده ماهی های آراپایما است. ماهی های غول پیکر این خانواده در آب های روان زندگی می کنند و می توانند به وسیله شش تنفس کنند. این گونه جدید نیز در مناطق دورافتاده رودخانه آمازون زندگی می کند.
 
 ماهی دارای شش در آمازون کشف شد
 
دانشمندان تخمین می زنند گونه های بیشتری از این ماهی در آینده نزدیک کشف شود.ماهی تازه کشف شده که اندازه بالغ  آن بیش از سه متر طول و ۲۰۰ کیلوگرم وزن خواهد داشت،  در آب هایی زندگی می کند که میزان اکسیژن کمی دارند. به همین دلیل برای تنفس به سطح آب می آیند.

مطالعه روی این ماهی درحال انقراض بسیار مشکل است. این درحالی است که تنها پنج هزار ماهی آراپایما زنده هستند. دونالد جی استوارت  یکی از استادان بیولوژی  و محقق مجله نشنال جئوگرافیک این گونه را کشف کرده است. او می گوید: هنوز گونه های بسیاری وجود دارد که باید شناسایی و حمایت شوند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو