پیشنهاد پارسینه
خاکستر «فیدل کاسترو» رهبر فقید کوبا پس از سه روز سفر که از شهر هاوانا آغاز شده بود ، در میان بدرقه مردم وارد شهر سانتیاگو محل تدفین اش شد تا با حضور خانواده کاسترو در کنارمقبره «خوسه مارتی» و دیگر قهرمانان ملی به خاک سپرده شود.
۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۶:۱۹
۰
رائول کاسترو رئیس جمهور کوبا پیش از مراسم تدفین درآئین بزرگداشت فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا که با حضور شخصیت هایی از کشورهای امریکای جنوبی در شهر سانتیاگو برگزار می شد، سخنرانی کرد.
 
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو