پیشنهاد پارسینه
رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراها گفت: پس از جلسه با دادستان کل کشور و استماع صحبت‌های نائب رئیس دوم مجلس گزارش هیات تحقیق لغو سخنرانی مطهری در مشهد تقدیم هیات رئیسه می‌شود.
۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۳
۰
ابوالفضل ابوترابی در اینباره گفت: هفته گذشته براساس ماموریتی که رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون شوراها داد، تعدادی از نمایندگان با سفر به مشهد با فرمانده سپاه استان خراسان رضوی، دادستان مشهد و مدیر کل دادستانی، استاندار خراسان رضوی، مجمع مشورتی اصلاح طلبان که دعوت کننده نائب رئیس مجلس مشهد بودند، مسئولین اداره کل اطلاعات استان خراسان و مسئولین نیروی انتظامی جلسه و دیدارهایی داشتند که گزارشاتی در خصوص لغو سخنرانی آقای مطهری از این جلسات استخراج شد.

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: ما به دنبال این موضوع هستیم که امروز نیز جلسه ای با دادستان کل کشور داشته باشیم و پس از آن گزارش لغو سخنرانی آقای مطهری در مشهد نهایی و تقدیم هیات رئیسه خواهد شد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو