جنبش النجباء، ویدیویی را از سردار سلیمانی در حلب منتشر کرد.
۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۷
۰
ارسال نظر