وزیر دفاع سوریه امروز ضمن بازدید از مراکز نظامی ارتش در حلب و ریف آن، با تعدادی از فرماندهان میدانی دیدار کرد.
۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۷
۰
«فهد جاسم الفریج» وزیر دفاع و معاون فرمانده کل ارتش سوریه و نیروهای مسلح، امروز از تعدادی از پایگاه های نظامی در منطقه شیخ سعید النقارین در غرب فرودگاه نیرب در حلب و ریف آن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری سوری سانا، وزیر دفاع سوریه همچنین با تعدادی از فرماندهان میدانی در حلب دیدار و در جریان آخرین تحولات و پیروزی های به دست آمده ارتش و نیازهای ساکنان مناطق آزاده شده قرار گرفت.

ژنرال فهد الفریج از دانشکده هوایی ارتش در منطقه کویرس در شرق حلب نیز بازدید کرد و با مدیر دانشکده و افسران نظامی دیدار و از مقاومت رزمندگان ارتش سوریه که از فرودگاه نظامی کویرس حمایت می کنند، تمجید کرد.

وی سپس به بیمارستان نظامی شهید عبدالوهاب آغا در شهر حلب رفت و از نزدیک در جریان اوضاع بهداشتی مجروان ارتش سوریه قرار گرفت.
وزیر دفاع سوریه امروز ضمن بازدید از مراکز نظامی ارتش در حلب و ریف آن، با تعدادی از فرماندهان میدانی دیدار کرد.
«فهد جاسم الفریج» وزیر دفاع و معاون فرمانده کل ارتش سوریه و نیروهای مسلح، امروز از تعدادی از پایگاه های نظامی در منطقه شیخ سعید النقارین در غرب فرودگاه نیرب در حلب و ریف آن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری سوری سانا، وزیر دفاع سوریه همچنین با تعدادی از فرماندهان میدانی در حلب دیدار و در جریان آخرین تحولات و پیروزی های به دست آمده ارتش و نیازهای ساکنان مناطق آزاده شده قرار گرفت.

ژنرال فهد الفریج از دانشکده هوایی ارتش در منطقه کویرس در شرق حلب نیز بازدید کرد و با مدیر دانشکده و افسران نظامی دیدار و از مقاومت رزمندگان ارتش سوریه که از فرودگاه نظامی کویرس حمایت می کنند، تمجید کرد.

وی سپس به بیمارستان نظامی شهید عبدالوهاب آغا در شهر حلب رفت و از نزدیک در جریان اوضاع بهداشتی مجروان ارتش سوریه قرار گرفت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}