پیشنهاد پارسینه
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا ، گفت وگو با مقامات عالی رتبه و شرکت در نشست اقتصادی و سیاسی وارد دهلی نو پایتخت هند شد.
۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۷
۱
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا ، گفت وگو با مقامات عالی رتبه و شرکت در نشست اقتصادی و سیاسی وارد دهلی نو پایتخت هند شد.

خودروی تشریفات ظریف در هند +عکس

خودروی تشریفات ظریف در هند +عکس
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
عجیبه که شیشه دودی نیست
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو