پیشنهاد پارسینه
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه) برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا ، گفت وگو با مقامات عالیرتبه و شرکت در نشست اقتصادی و سیاسی وارد دهلی نو پایتخت هند شد.
۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰
۰
ورود ظریف به دهلی نو

ورود ظریف به دهلی نو

ورود ظریف به دهلی نو

ورود ظریف به دهلی نو

ورود ظریف به دهلی نو

ورود ظریف به دهلی نو
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو