تلویزیون پارسینه / مصاحبه با عطاءلله اشرفی اصفهانی
تلویزیون پارسینه گفتگویی صمیمی با یادگار چهارمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی را داشته است که مشاهده خواهید کرد.
۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۶
۰
تلویزیون پارسینه / مصاحبه با عطاءلله اشرفی اصفهانی
۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۶
تلویزیون پارسینه گفتگویی صمیمی با یادگار چهارمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی را داشته است که مشاهده خواهید کرد.