تلویزیون پارسینه / گفتگوی صمیمی با نابغه جراحی غیر تهاجمی جهان؛
بهنام شکیبایی نابغه جراحی میکروسکوپی و کم تهاجمی مهمان تلویزیون پارسینه بود تا گپی صمیمی را با مخاطبان پارسینه داشته باشد.
۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۷
۰
ارسال نظر