پیشنهاد پارسینه
نماینده مقیم سازمان ملل در ایران گفت: کشور سوئد اکنون ادعا می کند به اهداف ۹۰-۹۰-۹۰ برای توقف ایدز رسیده است و انتقال ویروس را توانسته متوقف کند. اگر این اتفاق افتاده باشد، به هدف در یک کشور رسیده ایم.
۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۵
۰
گری لوییس در نشست خبری روز جهانی ایدز که در کافه خبر برگزار شد، گفت: می توانم بگویم نخستین نسلی هستیم که می تواند پایان اچ ای وی را جشن بگیرد. 

او گفت: برای توقف شیوع ایدز باید درمان ها در خدمت همه بیماران قرار بگیرد و با قرار گرفتن داروها در اختیار همه بیماران می توانیم روند شیوع بیماری را متوقف کنیم. در سال ۲۰۱۱ یکی از یافته های مهم علمی پزشکی این بود که اگر داروهای ضد رترو ویروسی در زنان درست در اختیار بیماران قرار بگیرد، انتقال ویروس را می تواند متوقف کند.

نماینده مقیم سازمان ملل در ایران گفت: در واقع سرکوب ویروسی پس از دریافت داروها اتفاق می افتد و دیگر ویروس منتقل نمی شود. دستیابی به این امر سه ۹۰ هست که در سازمان ملل به آن تاکید می کنیم.

او این سه هدف ۹۰ درصد را چنین بیان کرد:

- ۹۰ درصد افراد مبتلا به ویروس باید وضعیت خودشان را بدانند
- ۹۰ درصد از ۹۰ درصد افرادی که باید داروهای ضد ویروسی را دریافت کنند
- ۹۰ درصد از ۹۰ درصد از ۹۰ درصدی از افرادی هست که روی درمان زمان بندی شده ضد رتروویروسی هستند.

لوییس در ادامه و در توضیح این اهداف گفت: ۹۰ درصد ۹۰ درصد ۹۰ درصد می شود ۷۲ درصد افرادی که در روی زمین مبتلا به اچ‌آی‌وی هستند. درواقع اگر ۷۲ درصد را کنترل کنیم، می توانیم به روزی برسیم که دیگر انتقال بیماری را نداشته باشید.

او گفت: شاید درباره آرمان های توسعه پایدار که سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب رساندیم را شنیده باشید؛ ۱۷ آرمان هستند که تمام نیاز توسعه ای بشر را توضیح می دهد. یکی از آنها به سلامت می پردازند. در دل آن هدف، یکی از بندها به این می پردازد که جهانیان چه کنند تا به ایدز پایان دهند. درواقع بند ۳.۳ به این نکته اشاره می کند که قصد داریم تا سال ۲۰۳۰ همه گیری ایدز را پایان دهیم.

نماینده مقیم سازمان ملل گفت: نمی خواهیم صبر کنیم تا ۱۵ سال آینده اتفاقاتی خود به خود بیفتد پس یکسری اهداف را برنامه ریز یکردیم؛ سه ۹۰. این روشی است که ایدز را در نسل خودمان پایان می دهیم. این را می توانید درمان به جای پیگیری قرار دهید. درواقع این وضعیتی است که در سطح جهانی تصویب شده است.

او گفت: بسیار خوشبین هستم به آینده که می توتانیم همه گیری و بیماری را از بین ببریم. دوستانی داشتیم که به دلیل این بیماری فوت کرده اند. اما امروز داروها و دیدگاهی بری از بین بردن بیماری داریم.

لوییس گفت: در سطح دنیا؛ سوئد در جایی قرار دارد که ادعا می کند به ۹۰ ۹۰ ۹۰ رسیده است و انتقال ویروس را توانسته متوقف کند. اگر این اتفاق افتاده باشد، به هدف در یک کشور رسیده ایم.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو