داعش چاه های نفت عراق را آتش می زند به گمان اینکه دود ناشی از آن مانع از دید خلبان های عاقی شود.
۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۰۷:۱۲
۰
ارسال نظر