سکه ثامن
داعش چاه های نفت عراق را آتش می زند به گمان اینکه دود ناشی از آن مانع از دید خلبان های عاقی شود.
۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۰۷:۱۲
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن