پیشنهاد پارسینه
با مجهزشدن مبادی ورودی کشور به تجهیزات کنترل کننده ، آمار قاچاق به نحو چشمگیری کاهش پیدا می کند.
۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۴
۰
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاو ارز استان تهران نوشت: علی اکبر پوراحمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا وارز استان تهران گفت:بزرگترین معضل مبارزه با قاچاق کالا در غالب عملیاتی و کنترل مبادی ورودی کشور است.

وی درادامه افزود:در برخی روزها تا ۳۰۰۰ کانتینر از مرزها عبور می کند که قطعا کنترل و رصد این تعداد به منابع انسانی زیاد وهزینه های بالایی نیازمند بوده و تقریبا بحث کنترل صرف بوسیله نیروی انسانی رد می شود.

پوراحمد نژاد بابیان اینکه هر پروسه گمرکی دارای استانداردهای بین المللی است، تاکید کرد:اولین اولویت ستاد مبارزه باقاچاق کالاوارز،تجهیز مبادی ورودی کشور به تجهیزاتی است که تمامی محموله های عبوری را به دقت مورد بررسی قرار دهد.

وی همچنین با اشاره به این موضوع که چه مقدار از قاچاق از طریق مبادی غیر رسمی وکوله وری وارد کشور می شود، بیان داشت:بخش عمده ورود کالای قاچاق به کشور ازمبادی قانونی وبه واسطه اظهارات ناصحیح وارد کننده ها است .

پوراحمد نژاد درادامه افزود: درحال حاضر فقط ده درصدگمرکات کشور مجهز به دستگاه ایکس-ری هستند ، درصورتیکه مجهز شدن تمام مبادی ورودی به این دستگاه تاثیر بسزایی در کاهش حجم کالای ورودی قاچاق خواهد داشت.

وی تصریح کرد:به دلیل هزینه های بالای این تجهیزات دولت سعی کرده از ظرفیت های بخش خصوصی دراین حوزه بهره جسته و باتوجه به برداشته شدن تحریم ها از این پس به راحتی این تجهیزات وارد کشور می شود.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو