پیشنهاد پارسینه
صیدگاه میانکاله بهشهر به لحاظ نوع پوشش منطقه ای و تنوع گونه های مختلفی از پرندگان و جانوران و همچنین آبزیان دریایی از خاص ترین صید گاه های استان مازندران محسوب می شود که تحت حفاظت پیمان نامه بین المللی کنوانسیون رامسر می باشد.
۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲
۲
پیمان نامه بین المللی کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۱ به ثبت جهانی رسیده که امروزه ۱۶۹ کشور جهان عضو این کنوانسیون هستند. صیادان این منطقه بومی هستند و از این راه امرار معاش می کنند در سال شش ماه در کومه های صیادی زندگی می کننو مشغول صیادی می شوند. هر صید از زمان انداختن تور ماهی به دریا تا خروج آن شش ساعت به طول می انجامد.. این مجموعه عکس از اولین برداشت صیادان بعد از موج شدید سرما اخیر در مازندران است.
50
پــنــجــره
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
به به ماهی خیلی خوشمزه و سالم است. من ماهی چنگو خیلی دوست دارم.ههه
مانترا
این شبه جزیره یک زمانی زیستگاه ببر مازندران بوده
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو