گودال ایجاد شده در یکی از مسیرهای پرتردد شهر جنوبی ژاپن به فاصله چند روز پس از بازسازی بار دیگر سرباز کرد .
۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۰
۰
ارسال نظر