پیشنهاد پارسینه
بانک مرکزی قیمت انواع ارز دولتی را در روز پنجشنبه (یازدهم آذر ماه) منتشر کرد.
۱۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۶
۰
به گزارش خبرنگار پارسینه،دلار که روز سه شنبه ۳۲ هزار و ۰۹۱ ریال تعیین شد امروز با اندکی کاهش به ۳۲ هزار و ۰۹۰ ریال رسید.

نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی پنجشنبه
نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی پنجشنبه

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو