پیشنهاد پارسینه
اتحادیه اروپا با انتشار گزارشی، نوشت که ۸۰ درصد از کولی هایی که زندگیشان در ۹ کشور اروپایی بررسی شده است، زیر خط فقر زندگی می کنند.
۱۰ آذر ۱۳۹۵ - ۰۳:۰۰
۰
گزارش 'سازمان حقوق بنیادی اتحادیه اروپا' نشان می دهد که یک سوم از کودکان خانواده های کولی در اروپا، دست کم یک بار در ماه شب را با گرسنگی سر به بالین می گذارند.این مطالعه که با بررسی زندگی ۳۴ هزار کولی انجام شده است، نشان می دهد که ۵۰ درصد از فرزندان شش تا ۲۴ ساله در خانواده های کولی، به مدرسه نمی روند.

گزارش تازه اتحادیه اروپا در حالی منتشر می شود که این اتحادیه از سالها پیش اعلام کرده بود که افزایش استانداردهای زندگی میان کولی های اروپایی را در دستور کار دارد.

گزارش تازه، به 'برخی پیشرفت ها' در زندگی کولی ها نسبت به مطالعه سال ۲۰۱۱ اشاره می کند، اما یادآور می شود که زندگی این افراد به طور کلی و بویژه در کشورهای 'بلغارستان، جمهوری چک، یونان، اسپانیا، مجارستان، پرتغال، رومانی و اسلواکی' رو به نابودی است و خانواده های کولی با محرومیت های گسترده ای زندگی می کنند.بیشترین کولی های دوره گرد اروپا در کشورهای اسپانیا (۶۵۰ هزار تا ۱.۵ میلیون نفر)، رومانی ( ۶۲۰ تا ۲.۵ میلیون نفر) و فرانسه (۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر) زندگی می کنند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو