پیشنهاد پارسینه
بر اثر سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی در کلمبیا، ۷۶ نفر کشته شدند. در بین سرنشینان این هواپیما ۲۲ خبرنگار نیز بودند که تاکنون مرگ ۲۱ تن از آنها تایید شده است
۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۴
۲

50
پــنــجــره
نظرات
mohammad
havapima male 17 sale pish bode.
کارشناس
چون سوخت هواپیما تمام شده در برخورد با زمبن انفجاری رخ نداده است. فقط شدت سقوط از ارتفاع موجب مرگ همه بجز چند نفر شده است.
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو