پیشنهاد پارسینه
سرما این زلزله خاموش کشاورزی بیش از ششصد میلیارد تومان خسارت به باغات ساوه وارد کرد.
۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۶
۰
 مدیر جهاد کشاورزی ساوه با بیان اینکه سرمازدگی به حدود ۱۲ هزار هکتار از باغات و پانصد هکتار از مزارع این شهرستان خسارت وارد کرده ، گفت: به علت گرمای زیاد در آبان ماه سال جاری باغات به خواب زمستان نرفتند و سرمای اول آذر باعث سرمازدگی باغات شد.

شریفی افزود: پنجم آذر ماه حداقل دمای بخش مرکزی منهای ۱۰ درجه ، غرق آباد منهای پانزده و نوبران منهای بیست درجه گزارش شده است.

وی افزود: علائم سرمازدگی در درختان سیاه شدن لایه ی زیرین پوستهی درخت است که پس از چند ماه پوسته از درخت جدا شده و باعث مرگ کامل درخت می شود.


خلیلی، معاون فنی جهاد کشاورزی ساوه هم با بیان اینکه صد درصد باغات انار ، زیتون، انگور، انجیر و کلزا سرمازدگی خسارت وارد کرده است ، گفت : باید همانند سال ۸۶ همه ی باغات را کف بر کنیم.

وی افزود: برآوردهای اولیه حاکی از آن است که سرمازدگی بیش از ششصد میلیارد تومان به باغات ساوه خسارت وارد کند.

سخنگو، کارشناس جهاد کشاورزی  هم با بیان اینکه تعهد بیمه کشاورزی تا پایان مهرماه سال جاری بوده ، گفت : سرمازدگی در سال جاری در آذر ماه رخ داده است که مشمول بیمه نمی شود.

وی با بیان اینکه هر سال دستور العمل بیمه کشاورزی آبان ماه ارسال می شد، افزود: در سال جاری دستور العمل سال زراعی ۹۵ – ۹۶ دوم آذر ارسال شد که کشاورزان موفق به بیمه باغات خود نشدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هم دفتر صندوق بیمه کشاورزی از بیمه کردن باغات کشاورزی ممانعت می کند.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو