پیشنهاد پارسینه
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تلاش جمعی از نمایندگان برای تدوین طرح دو فوریتی «مقابله با حقوق های نجومی» در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۵
۰
امیرآبادی‌فراهانی، افزود: پیشتر «طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» در مجلس مطرح و کلیات آن رد شد.وی تصریح کرد: به دلیل حساس بودن موضوع «حقوق های نجومی» و ضرورت پاسخگویی به افکار عمومی در حال تدوین طرح «مقابله با حقوق های نجومی» با قید دو فوریت هستیم.

امیرآبادی فراهانی گفت: طبق ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمى‏ توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نماینده و تصویب مجلس»، بنابراین در حال جمع آوری امضا برای به جریان انداختن این طرح دو فوریتی هستیم.

وی افزود: با تلاش طراحان طرح دو فوریتی «مقابله با حقوق های نجومی» امیدواریم این طرح هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شود.عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: هدف از ارائه این طرح مقابله با حقوق های نجومی از طریق ساماندهی حقوق مدیران و مقامات، بازگرداندن پرداخت های مازاد و جلوگیری از تکرار این رویه های غلط است.

کلیات طرح ««طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» در حالی حدود ۲ هفته پیش در مجلس رد شد که نمایندگان معتقد بودند در این طرح سازو کار قوی برای بازگرداندن پرداخت های مازاد و مقابله با حقوق های نجومی گنجانده نشده و باید یک طرح قوی در کمیسیون مربوط تهیه شود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو