مردم کوبا برای ادای احترام به فیدل کاسترو رهبر فقیدشان صف کشیدند.
۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۶
۰
ارسال نظر