پیشنهاد پارسینه
مدیرکل پرشکی قانونی آذربایجان‌شرقی از شناسایی و تعیین هویت ۸ نفر از اجساد حادثه قطار مسافری تبریز - مشهد در واحد تخصصی پزشکی قانونی غرب تبریز توسط کارشناسان کمیته تخصصی پزشکی قانونی و بستگان فوت شدگان بر اساس تصاویر در دسترس خبر داد.
۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲
۰
بهرام صمدی راد با بیان این مطلب افزود: شناسایی هویت سایر قربانیان این حادثه از روی تصاویر با بررسی اطلاعات مأخوذه از بستگان ادامه دارد که پس از وصول پیکر فوت شدگان، کارشناسی برروی سایر ویژگی‌های آنتروپومتریک اجساد ادامه خواهد یافت. شناسایی بخش عمده هویت فوت‌شدگان با توجه به نوع و شدت آسیب دیدگی از طریق آزمایشات ژنتیک وطی روزهای آتی انجام خواهد شد.

اسامی اجساد شناسایی شده به شرح زیر است:

۱- امین شکوری

۲-علی صادقی

۳-یوسف زاهدی

۴-طاهره وکیل

۵-امیرحسین محمدیان

۶-امیرمحمد محمدیان

۷-میراسلام سیدی اندبیل

۸-امیر قوجائی باویل

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو