پیشنهاد پارسینه
بانک مرکزی قیمت انواع ارز دولتی را در روز سه شنبه (نهم آذر ماه) منتشر کرد.
۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۹
۰
به گزارش خبرنگار پارسینه،دلار که روز یکشنبه ۳۲ هزار و ۰۹۲ ریال تعیین شد امروز با اندکی کاهش به ۳۲ هزار و ۰۹۱ ریال رسید.
نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی سه شنبه
نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی سه شنبه
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو