پیشنهاد پارسینه
جریان لبنانی المستقبل در پایان دومین کنفرانس سراسری‌ خود سعد الحریری را به عنوان رئیس جریان المستقبل و احمد الحریری را به عنوان دبیرکل این جریان انتخاب کرد.
۰۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۲
۰
در بیانیه جریان المستقبل آمده در این کنفرانس که در آن 2400 رای دهنده و 400 عضو ناظر شرکت کردند 20 عضو برای دفتر سیاسی انتخاب شدند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که سعد الحریری، نخست وزیر  مکلف به تشکیل دولت  لبنان سفارش کرد که تعداد این افراد که در اصل براساس اساسنامه 12 عضو است افزایش پیدا کند.

در این  کنفرانس سعدالحریری بدون هیچ رقیبی به عنوان رئیس المستقبل انتخاب شد. احمد الحریری نیز دبیرکل جریان المستقبل گشت.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو